Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Bojszowy - sprawdź miejscowy plan gminy Bojszowy

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Bojszowy? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Bojszowy.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Bojszowy.

MPZP Bojszowy
Mapa MPZP gminy Bojszowy

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Bojszowach.

MPZP Bojszowy

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Bojszowy i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Bojszowy prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Bojszów. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Bojszowy.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bojszowy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Bojszowy obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Bojszowy z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Bojszów

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Bojszów

0

13 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Bojszowy, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Bojszowy, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

379 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Bojszów.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Bojszowy z podziałem na lata

Rejestr MPZP Bojszowy

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Bojszowy. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Sierpowej w miejscowości Bojszowy Nowe – Etap IIV/24/20159-2-2015
Uchwała nr XXXVI/221/2014 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Ruchu Oporu w miejscowości Bojszowy Nowe - Etap IXXXVI/221/201427-10-2014
Uchwała nr X/38/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 12 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk Ku Korzeńcu” w gminie BojszowyX/38/201112-9-2011
Uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Międzyrzecze w rejonie ulicy Kopalnianej i Przecznej w gminie BojszowyVIII/31/201127-6-2011
UCHWAŁA Nr XXVIII/150/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w granicach wskazanych na załącznikach graficznych nr 1 ÷ 32 położonych w rejonach ulic: Złoty Łan, Skośna, Siewna, Grobla, Klubowa, Pancerniaków, Trzcinowa, Stalmacha, Barwna, Cichy Kącik, Graniczna, Społeczna, Wiklinowa, Korzenicka, Ruchu Oporu, Ceglana, Gościnna, Dąbrowskiej, Chmielna, Szyszkowa, Dolna, Podlesie, Lisia, Barć i Gromadzka w BojszowachXXVIII/150/200929-9-2009
UCHWAŁA Nr XII/53/2007 Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonach ulic: Sportowej i Gromadzkiej oraz Gromadzkiej i BarćXII/53/200719-11-2007

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Bojszowach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Bojszowy odpowiada wójt/burmistrz gminy Bojszowy. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Bojszowy nie obowiązuje, to urząd gminy Bojszowy wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Bojszowach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Bojszowy z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Bojszowy na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Bojszów. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Bojszowy!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Bojszowy