Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Bojszowy w liczbach

Geoportal Bojszowy

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Bojszowy

Bojszowy, gmina w województwie śląskim, powiat bieruńsko-lędziński.

Powierzchnia gminy Bojszowy wynosi 35 km2, zajmuje 2250 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Bojszowy zamieszkuje 8 045 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1144 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Bojszowy wynosi 232, jest 382 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Bojszowy. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Bojszowy prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Bojszowy.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Bojszowy: 352250
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Bojszowy: 0,191141
Lesistość w % w gminie Bojszowy: 25,31065
Ludność na 1 km2 w gminie Bojszowy: 232382
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Bojszowy: 15,389
Liczba ludności ogółem w gminie Bojszowy: 8 0451144
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Bojszowy: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Bojszowy: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Bojszowy: 9,25-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Bojszowy: 70,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Bojszowy: 871101
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Bojszowy: 3,41363
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Bojszowy: 84,2-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Bojszowy: 31428
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Bojszowy: 19223
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Bojszowy: 796,21285
Przedszkola bez specjalnych w gminie Bojszowy: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Bojszowy: 254,42424
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Bojszowy: 130,97
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Bojszowy: 7,6113
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Bojszowy: 952330
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Bojszowy: 3 750-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Bojszowy: 3 764-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Bojszowy: 4 142-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Bojszowy: 97,1687
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Bojszowy: 83,8269
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Bojszowy: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Bojszowy: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Bojszowy: 97,1601
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Bojszowy: 83,8139

Źródłem danych statystycznych dla gminy Bojszowy jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Bojszowy, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Bojszowy. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.